CLOSE
Back To Top

MindBeauty推介 Tag

咁快就踏入 2019 年炎熱既夏天啦!亦係時候向深色款、熱門冷色系等等既冬天流行美甲款式講 bye bye,繼而換上清涼感十足的美甲新款。今季既流行美甲趨勢以簡約素色和透明感為主,岩晒熱愛追求潮流既你、以及你身邊既閨蜜都非常適合!