MindBeauty 賞櫻美肌  3大櫻花美肌產品推介

每年既賞櫻季節又到啦,日本東京既街上已經滿地櫻花。但其實大家知唔知櫻花對皮膚有好多好處呢?以下3樣產品用於身體既內到外,而且有唔同既功效。