Unique Beauty 全人手通淋巴 Facial  

近排訓得唔好, 所以面色暗暗淡淡之餘又好水腫, 趁今日有個客 cancel 咗個會, 有少少時間想做個 facial, 但霎時 間又唔知邊間美容院有位。於是我就上 MindBeauty 個app, 睇下尖沙咀附近有咩地方可以接我個 booking。見到 漢口道嘅 Unique Beauty 有個非常抵嘅人手通淋巴facial 喎, 正正係我所需, 距離我只有10分鐘路程, 於是就 book 咗喇。 我本身一向都鍾意做全人手 facial, 反而好少做機, 我覺得按面好舒服, 我次次都會訓著。做機冇咗嗰 種暖暖嘅感覺, 始終冇咁 relax。
今次係我第一次嚟 Unique Beauty。知道原來佢哋由 2000 年已經開業, 可想而知佢哋一定好有經驗, 即刻感覺有信心。一入到去就見到佢哋個 reception 又大又光猛。同事好有笑容又好有禮貌, 立刻同我做登記, 之後就即刻就 斟咗杯玫瑰花茶我, 我就坐喺度等美容師帶我入房。好快美容師 Edith 就出嚟接我喇。成個過程真係好有效率。
Edith 帶我入去美容房, 我訓低後就開始同我做基本美容程序, 由洗面, 磨沙, 針清到修眉, Edith 都一路同我保持溝通, 確保一切我都覺得舒服。基本程序完成後, 就開始幫我按面通淋巴。呢個 facial 係全人手按面, 美容師會根據客人面部唔同需要去調整手勢, 務求令到出嚟嘅效果更加靚。因為每個人淋巴阻塞嘅位置都唔一樣, 我就因為睡眠質素唔好影響眼部血液循環, 所以眼周圍都比較腫, 連眼形都變咗! 另外我個腮位至頸位置都脹咗, 有個幾大嘅 雙下巴。Edith 一路幫我做面部按摩, 一路講解比我聽佢嘅手法點樣可以幫我改善我嘅問題。做完左邊面後, 我即刻感覺係左邊拉住咗, 個心諗真係 work ! 呢個時候 Edith當然即刻遞塊鏡比我去照下睇下左右邊面嘅分別, 嘩!! 真係好明顯! 左邊面戚咗上去之餘, 下巴即刻尖咗好多, 左邊眼形亦出返嚟! 要快啲做埋右邊面平衡返至得。兩邊都 按完, 最後就敷返個保濕 mask 同倒埋個模, 而我亦喺不知不覺間訓著咗。
之前做過好多通淋巴 facial, 一做完效果係好好, 但係第二朝起身又打回原形。Edith 話除咗美容師做得好唔好之外, 自己都要注意飲食, 嗰日返到屋企唔好食咁濃味嘅嘢, 咁先keep 得好。第二朝起身, 雖然我冇特別注意嗰晚食 啲乜, 但我發現塊面都依然咁瘦! 見效果咁好, 我又上 MindBeauty 個 app 睇下, 睇下 Unique Beauty 有幾種唔同 嘅面部 treatment, 主要以緊緻瘦面為主, 等我下次又去試下其他先。

用 MindBeauty 預約 Unique Beauty 專業美容療程
60分鐘淋巴瘦面facial只需 $128, 銅鑼灣及尖沙咀分店均適用

 


下載 MindBeauty – http://q-r.to/baoEpB

MINDBEAUTY – www.mindbeautyhk.com
BLOG – www.mindbeautyhk.com/blog

Share MindBeauty