CLOSE
Back To Top

Uncategorized

最近潮流咩都講“佛系”,例如佛系戀愛,佛系返工等等,就連減肥都有“佛系”。講到依種減肥方法,係始原於依家90後既一種非常流行既一種方法,而且係一種隨性而行既態度。“佛系”顧名思義,就係一種不以物喜,咩都一切隨緣為精神既生活態度。藝人張繼聰早幾個月前有日揸車接佢老婆謝安琪收工,更領悟出「佛系接老婆」大法。張繼聰話︰「唔好問仲要等幾耐,自己唔好望錶,儘量保持發呆,唔好急!緣份到了,老婆就會自然出現